สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 3103 ผู้นำในศตวรรษที่ 21 หมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธรรมาภิบาล โ

โพสต์เมื่อ : 23 ก.พ. 2567 เวลา 10:52 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 3103 ผู้นำในศตวรรษที่ 21 หมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธรรมาภิบาล โดยนายวรวิทย์ ยังวณิชย์ ณ ห้องเรียน 2 ชั้น 4 สจว.สปท. การตัดสินใจสำหรับผู้นำในศตวรรษที่ 21 เรื่องสำคัญอย่างด่วน ตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายขององค์กรก่อนตัดสินใจโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีหลักเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจนและเห็นพ้องป้องกันรวมทั้งศึกษาพิจารณาความเสี่ยงผลกระทบอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ และภาคบ่ายอบรมรายวิชา 4004 พบอาจารย์ที่ปรึกษา หมวดวิชาที่ 4 การจัดทำผลงานวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 ท่าน พบผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 3 นำเสนอความคืบหน้าผลงานวิชาการของกลุ่มตนเองหลังจากที่ได้รับคำแนะนำและแนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ จากการพบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ผ่านมาเพื่อผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพต่อสังคมและเยาวชนต่อไป และจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดของผู้เข้ารับการอบรมที่เกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์