สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 2003 การปรับเปลี่ยนเจตคติและความเชื่อ หมวดวิชาที่ 2 จิต

โพสต์เมื่อ : 23 ก.พ. 2567 เวลา 10:49 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 2003 การปรับเปลี่ยนเจตคติและความเชื่อ หมวดวิชาที่ 2 จิตวิทยาความมั่นคง การปรับเปลี่ยนจิตใจคนต้องอาศัยพลังอำนาจของการสื่อสารในการปรับเปลี่ยนความเชื่อ ปรับการกระทำ รวมถึงการเปลี่ยนทิศทางของกลุ่มเป้าหมายตามที่เราต้องการ ภาคบ่ายรายวิชา 2005 การจัดทำแผนการปฏิบัติการจิตวิทยา ผู้เข้ารับการอบนำหลักการ วิธีการ และขั้นตอนสู่การปฏิบัติ โดยออกแบบจัดทำแผนปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในสารจัดทำผลงานวิชาการ โดย พล.อ.ต. ชาคร อุณหเลขกะ และพ.อ. กฤชกมล ธรรมานุกูล ผอ. กวก. สจว. สปท. ณ ห้องเรียน 2 ชั้น 4