สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โพสต์เมื่อ : 20 ก.พ. 2567 เวลา 14:10 น. IP: 210.86.164.138
แชร์ให้เพื่อน

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประภาส นามสง่า พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

นำโดย ดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ จ.อ.ไวกูล มะลิรส ผอ.บริหารงานบุคคล นายวิเศษศักดิ์ ถามณี ประธานกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง เลขากลุ่มฯ และ เป็นคณะกรรมการประเมิน

ในการนิเทศคณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ เยี่ยมชมห้องเรียน รับฟังนำเสนอการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชมกิจกรรม Best Practice ของโรงเรียน กิจกรรม “สีสันเส้นสายลายปัก อัตลักษณ์ผู้ไทเหล่าใหญ่” และได้เยี่ยมชมบริบทโรงเรียนเหล่าใหญ่ฯ อีกด้วย

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ จึงขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ที่ได้มาเยี่ยมชม ให้การนิเทศ และประเมินโรงเรียนในครั้งนี้