สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 2001 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ หมวดวิชาที่ 2 จิตวิทยาความมั่นคง

โพสต์เมื่อ : 14 ก.พ. 2567 เวลา 10:11 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 2001 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ หมวดวิชาที่ 2 จิตวิทยาความมั่นคง โดยพล.อ.ต.ดร.นภัทร์ แก้วนาค ณ ห้องเรียน 2 ชั้น 4 สจว.สปท. การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยการสื่อสาร เพื่อสร้างภาวะการณ์ในการสนับสนุน และนำมาซึ่งความสำเร็จของวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และภาคบ่ายอบรมรายวิชา 2004 การวิเคราะห์สื่อสังคม ( Social Media ) โดย นายโอฬาร วีระนนท์ และนาย Stephen ?Tyler? Williams การใช้เทคนิคผสมผสานวิทยากรข้อมูล ( Data Science ) ทั้งด้านการตลาด จิตวิทยา และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน รวมทั้งเทคนิคการค้นหาข้อมูล ( Data Mining ) เพื่อหาคำตอบและทำความเข้าใจ เรื่องพฤติกรรม ทัศนคติ และความเป็นอยู่ของผู้ใช้งาน social media