สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าพิธีเปิดการอบรมเชิงป

โพสต์เมื่อ : 7 ก.พ. 2567 เวลา 14:41 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 โดยมี พลโท พงศ์เทพ แก้วไชโย เสนาธิการ สถาบันป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี และ นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม และนายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผอ.ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมในฐานะผู้แทน สพฐ. ณ ห้องเรียน 2 ชั้น 4 สจว.สปท. "ผู้นำแห่งการเรียนรู้" เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สพฐ. ให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ ยึดมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอบายมุข และเป็นเครือข่ายของการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ความเสียสละ ความสามัคคี อันดี และภาคบ่าย สานสายใยสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมระหว่างการอบรมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความห่วงใยและความปรารถนาดีระหว่างคณาจารย์ศิษย์เก่าและปัจจุบันเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลของ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11