สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

โพสต์เมื่อ : 4 ก.พ. 2567 เวลา 14:40 น. IP: 49.228.176.104
แชร์ให้เพื่อน

นพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านโนนค้อ นำโดย นายนิกร เชยชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวธิดารัตน์ ไตรทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนค้อได้ร่วมกันต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนที่หน่วยงานขอรับ ซึ่งมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 1.นายดำเนิน จันทะหงษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลนาทัน 2.นางสาวดุจดาว วัฒนเนติกุล หัวหน้าสำนักปลัด 3.นางบุษบา บุญอาสา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 4.นางสาวกนกลักษณ์ ขินานา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 5.นายวีระพล บึงไกล นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 6.นางดวงจิตร สมสวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศีกษา 7.นางสาวอรมณี บุริขันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าติดตามประเมินผลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ