สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 1004 กำลั

โพสต์เมื่อ : 2 ก.พ. 2567 เวลา 10:21 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 1004 กำลังอำนาจแห่งชาติ. โดย พล.อ. วิชัย ชูเชิด อดีตผบ.สปท. ณ ห้องเรียน 1 ชั้น 4 สจว.สปท. และภาคบ่ายการอบรมรายวิชา 1005 กองทัพกับความมั่นคงแห่งชาติ. โดย พล.ต. อดิศร จรัส ผอ.สนผ.ยก.ทหาร กองทัพไทยมีภารกิจที่หลากหลายตั้งแต่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติจากภัยคุกคามต่างๆ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในยามที่เดือดร้อน ซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ชาติเกิดความมั่นคง ส่วนกำลังอำนาจด้านสังคมจิตวิทยาเป็นขีดความสามารถของชาติที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ ทัศคติ พฤติกรรม อารมณ์และความคิด เป็นศักยภาพที่นำมาใช้ผ่านข้อมูลข่าวสาร โดยมีการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการและเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติ