สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 1001 การบร

โพสต์เมื่อ : 30 ม.ค. 2567 เวลา 11:10 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 1001 การบรรยายพิเศษแนวคิดทฤษฏี ด้านความมั่นคงแห่งชาติ. โดยอาจารย์พล.ต.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ ปษ.สปท. ณ ห้องเรียน 1 ชั้น 4 . สจว.สปท. และภาคบ่ายการบรรยายพิเศษ ?ยุทธศาสตร์ชาติ? โดย พล.อ.อ. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผบ.สปท. ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการใช้พลังอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด ส่วนแนวคิดทฤษฏี ด้านความมั่นคงแห่งชาติ คือความมั่นคง ผลประโยชน์ และกำลังอำนาจแห่งชาติ ณ โลกปัจจุบันไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศแต่สิ่งเหล่านี้ถูกถักทอเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน