สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3302 การบ

โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2567 เวลา 10:48 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3302 การบรรยายพิเศษ เทคนิคการทำงานแบบเป็นทีมอย่างมีความสุข. โดยอาจารย์สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ ณ ห้องเรียน 1 ชั้น 4 สจว. สปท.และภาคบ่ายการบรรยายพิเศษ กฎหมายฟอกเงิน บังคับคดี ล้มละลาย สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โดยอาจากย์ดร. สุนทรา พลไตร การพัฒนาคนให้มีทักษะและเจตคติที่ดี ในการทำตามระเบียบ แบบแผนและกฎหมายที่ถูกต้อง มุ่งสู่การทำหน้าที่ ภารกิจให้ดีสุดพร้อมกับการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน