สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมฯ หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 วันที่สาม ภาคเช้าอบรมร

โพสต์เมื่อ : 26 ม.ค. 2567 เวลา 10:15 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมฯ หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 วันที่สาม ภาคเช้าอบรมรายวิชาการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อวิชาการหมวดที่ 4 การจัดทำผลงานวิชาการโดยนายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ?เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน? ภาคบ่ายอบรมรายวิชา 4004 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และการจัดทำผลงานวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 8 ท่าน ให้ความรู้เบื้องต้นการจัดทำผลงานวิชาการ รวมทั้งแนวทางและรูปแบบการจัดทำผลงานวิชาการ