สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ก.ต.ป.น. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาคู กลุ่มสถานศึกษาที่ 2

โพสต์เมื่อ : 1 ก.พ. 2564 เวลา 23:17 น. IP: 61.90.29.116
แชร์ให้เพื่อน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศการศึกษ (ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนบ้านนาคู กลุ่มสถานศึกษาที่ 2

 วันนี้คณะกรรมการ กตปน. โดยการนำของท่านประธาน สิทธิพร  ไกยเดช และคณะ  ได้ออกมาเยี่ยม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 วันที่  1 กุมภาพันธ์  2564 เวลา  9.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านนาคูโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศการศึกษ (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการได้ทำการนิเทศติดตาม  การกำเนินการงานทั้ง 4 งานของโรงเรียน 
พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ และพบปะนักเรียนแนะนำคณะครู

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการฌานกิจศพฯ

[ 48]

กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ,ไหว้พระ สวดมนต์ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

[ 28]

การประชุม เชิงปฏิบัติการ ?การสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่ง และการขอมี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA)?

[ 46]

การประชุม เชิงปฏิบัติการ ?การสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่ง และการขอมีวิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA)?

[ 23]

การประชุม เชิงปฏิบัติการ ?การสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่ง และการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA)?

[ 49]