สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ปีงบประมาณ 2566

โพสต์เมื่อ : 16 ก.ย. 2566 เวลา 09:33 น. IP: 223.206.223.199
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ปีงบประมาณ 2566

 13 กันยายน 2566

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายประภาส นามสง่า พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงPA ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบไปด้วย นายประภาส นามสง่า ประธานกรรมการ นายสนั่น นนทมาตย์ และนายชาญ นิลโฉม กรรมการประเมิน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA (Performance Agreement) ถือเป็นการประเมินในรอบปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคงวิทยฐานะ ประกอบการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งต้องดำเนินการในทุกปีงบประมาณ ในการประเมินครั้งนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของตนเอง โดยมีครูและบุคลากรที่นำเสนอผลการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 14 คน ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ จึงขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของคณะครูในครั้งนี้