สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ : 30 ส.ค. 2566 เวลา 16:12 น. IP: 180.183.69.74
แชร์ให้เพื่อน

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566

โรงเรียนบ้านขมิ้น นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายเฉลิมพล รุ่งนามา

พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

นำโดย นายเทวิล ศรีสองเมือง ประธานกรรมการ นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย

นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ นางมยุรี ไชยโชติ และนายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา

 

เป็นคณะอนุกรรมการออกเยี่ยมประเมินในครั้งนี้


โรงเรียนบ้านขมิ้นได้นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการ

 

“เพิ่มผลสัมฤทธิ์คะแนน O-NET” รวมถึงรับฟังข้อราชการจาก และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจาก สพป.กาฬสินธุ์ 3


ในโอกาสนี้ โรงเรียนบ้านขมิ้น ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นอย่างสูง

 

ผู้รายงาน: นายธงชัย  สัมฤทธิ์รินทร์

 

 

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น