สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 1/2566

โพสต์เมื่อ : 30 ส.ค. 2566 เวลา 15:06 น. IP: 116.58.244.104
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านแก้งกะอามได้รับการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นำโดย นายเทวิล ศรีสองเมือง ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ ผอ.รรหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ นางมยุรี ไชยโชติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมิน ในการนิเทศคณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ เยี่ยมชมห้องเรียน ชมวีดิทัศน์นำเสนอการปฏิบัติงานของโรงเรียน เยี่ยมชมกิจกรรม Best Practice ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านแก้งกะอามขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ที่ได้มาเยี่ยมชม ให้การนิเทศ และประเมิน โรงเรียนในครั้งนี้