สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 1/2566

โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2566 เวลา 15:30 น. IP: 210.86.164.138
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 1/2566

 29 สิงหาคม 2566

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายประภาส นามสง่า พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำโดย นายมนตรี จันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ นายเจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายวิเศษศักดิ์ ถามณี ประธานกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง เลขากลุ่มฯ และ นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมินใน ในการนิเทศคณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ เยี่ยมชมห้องเรียน ชมวีดิทัศน์นำเสนอการปฏิบัติงานของโรงเรียน เยี่ยมชมกิจกรรม Best Practice ของโรงเรียน กิจกรรม “สีสันเส้นสายลายปัก อัตลักษณ์ผู้ไทเหล่าใหญ่” และได้ชมดนตรีจากวงดนตรีพื้นเมืองโรงเรียน เหล่าใหญ่ฯ อีกด้วย โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ จึงขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ที่ได้มาเยี่ยมชม ให้การนิเทศ และประเมิน โรงเรียนในครั้งนี้