สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข แก่นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่1/2566

โพสต์เมื่อ : 28 ส.ค. 2566 เวลา 19:18 น. IP: 223.206.247.160
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข แก่นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่1/2566

 28 สิงหาคม 2566

โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายประภาส นามสง่า พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดมอบทุน "เงินทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข" แก่นักเรียนทุนเสมอภาค "กลุ่มต่อเนื่อง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 75 ราย เป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การมอบทุนอุดหนุนนี้เป็นไปตามแนวทางของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยากสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ใส่ใจบุตรหลาน และหน่วยงานเจ้าของทุนการศึกษาที่ได้ส่งมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้แก่นักเรียนในครั้งนี้