สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการเพ

โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย. 2566 เวลา 12:56 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการออกแบบการวิวัยและการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 14 ? 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ. โรงแรมเจริญธานี จ. ขอนแก่น โดยคณะผู้ประชุมได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 14 ? 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ. โรงแรมเจริญธานี จ. ขอนแก่น โดยคณะผู้ประชุมได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ