สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ : 13 มิ.ย. 2566 เวลา 10:11 น. IP: 223.206.219.73
แชร์ให้เพื่อน

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

 วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566

นายเฉลิมพล รุ่งนามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูนั้นถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญยิ่งเป็นพิธีที่มีการถือปฏิบัติมาแต่โบราณเป็นการแสดงถึงความเคารพพระคุณของครูที่เสียสละอบรมสั่งสอนชี้ทางสว่างให้แก่ศิษย์

โรงเรียนบ้านขมิ้น ได้จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของพระคุณครู


.

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

ป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและนักเรียนไและการยอมรับในนโยบาย ได้เรียนรู้วิธีการเลือกตั้งและการยอมรับในนโยบาย รวมถึงยอมรับคะแนนเสียงของเพื่อนๆที่ได้เลือก

 

 

ผู้รายงาน: นายธงชัย  สัมฤทธิ์รินทร์

 

 

ปร

ธานนักเรียน

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น