สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนบ้านกกตาล ปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ : 9 มิ.ย. 2566 เวลา 15:48 น. IP: 223.206.130.251
แชร์ให้เพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านกกตาลได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยมีผู้สมัครจำนวน 5 คน คือ เบอร์ 1 ด.ญ.สุกฤตา สีกุดค้าว เบอร์ 2 ด.ช.กิตติ พรมจินดา เบอร์ 3 ด.ญ.จิรัชยา สีเครือดง เบอร์ 4 ด.ญ.ญาณัจฉรา คำลัยวงค์ และเบอร์ 5 ด.ช.ศุภกิต ขุนเม่น ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 คือ ด.ญ.จิรัชยา สีเครือดง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6