สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนสังคมพัฒนา : โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ : 6 มิ.ย. 2566 เวลา 17:52 น. IP: 171.101.97.120
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสังคมพัฒนา นำโดยนายเดชา ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนา นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนา และคณะคุณครูโรงเรียนสังคมพัฒนา ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนสังคมพัฒนา เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน ช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครูโรงเรียน และนักเรียน สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิด ความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ