สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนกรณีบ้านนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย

โพสต์เมื่อ : 4 มี.ค. 2564 เวลา 17:23 น. IP: 223.206.222.183
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 มอบหมายให้นายปิยพงศ์ สุมมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 จ.อ.ไวกูล มะริรส ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ กรณีบ้านนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 ราย คือ ด.ญ. อารีรัตน์ บรรจง นักเรียนชั้น ป.4 และ ด.ช.อนิรุท บรรจง นักเรียนชั้น ป.6 ได้เกิดเหตุที่บ้านเลขที่ 91 หมู่ 15 บ้านโนนเที่ยงศิริมงคล ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นเหตุให้ของใช้ภายในบ้านเสียหายทั้งหลัง เบื้องต้น สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวนักเรียน จำนวน 3,000 บาท

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน

[ 36]

การอบรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (นำร่องโรงเรียนคุ้มครองเด็ก สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3)

[ 29]

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

[ 161]

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

[ 224]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ระบบ NISPA / ระบบ CATAS

[ 365]