สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: การทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565

โพสต์เมื่อ : 20 มี.ค. 2566 เวลา 13:33 น. IP: 223.206.221.59
แชร์ให้เพื่อน

การทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566


โรงเรียนบ้านขมิ้น ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โดยโรงเรียนบ้านขมิ้นถูกใช้เป็นสนามสอบ มีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ จำนวน 18 คน ดังนี้

นักเรียนโรงเรียนบ้านขมิ้น จำนวน 12 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านขมิ้น สาขาภูเงิน จำนวน 6 คน


ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น นายเฉลิมพล รุ่งนามา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการมีสมาธิ และตั้งใจทำแบบทดสอบ

 

ในการดำเนินการสอบในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวณัฐพร เอราวัณ ครูโรงเรียนบ้านขมิ้น และนายแมนมิตร อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม เป็นกรรมการคุมสอบ


ผู้รายงาน: นายธงชัย  สัมฤทธิ์รินทร์

 

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น