สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT:National Test) ของนักเร

โพสต์เมื่อ : 15 มี.ค. 2566 เวลา 13:52 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT:National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าเยี่ยมชมกิจการและฟังบรรยายประวัติอุทยานราชภักดิ์ ?ราช?.ภักดี? อุทยานประวัติศาสตร์สร้า

[ 4]

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชมการแสดงยุทธโธปกรณ์ ณ บน.7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[ 4]

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชมยุทโธปกรน์ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ณ สนภ. 4 นทพ. จังหวัดพัทลุง โดยมี พล

[ 3]

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมเรือหลวงปัตตานี ราชนาวีไทย ได้ทราบถึงปฏิบัติการทางเรือเพื่อรั

[ 3]

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมเดินทางศึกษา ดูงานภาคใต้ ออกเดินทางจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สปท. ไปสถานีรถไฟกล

[ 4]