สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: รับการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม ของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565

โพสต์เมื่อ : 24 ก.พ. 2566 เวลา 13:50 น. IP: 27.55.69.37
แชร์ให้เพื่อน

รับการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565

 วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

นายเฉลิมพล รุ่งนามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม ของส่วนราชการ สังกัดกรัทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565

โดยมี นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน  นายสมโภชน์ นันบุญ  นางสาววรรณภา ศิริปะกะ  และนายชุมพล นิยมวรรณ เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล

 

ในโอกาสนี้ โรงเรียนบ้านขมิ้น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามประเมินผลเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้มาเยี่ยมชม และให้คำแนะนำในครั้งนี้

 

ผู้รายงาน: นายธงชัย  สัมฤทธิ์รินทร์

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น