สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปี 2566

โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2566 เวลา 10:50 น. IP: 223.206.223.165
แชร์ให้เพื่อน

 วันที่ 10 มกราคม 2566


นายเฉลิมพล รุ่งนามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.)
ประกอบด้วย นายกรชกร ชวติ ประธานกลุ่มสมเด็จภูพาน นายเทวิล ศรีสองเมือง ผอ.ร.ร.แซงบาดาลฯ นางมยุรี ไชยโชติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศน.สพป.กส.3
เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามโครงการ
ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ กับทางโรงเรียน เพื่อที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนชี้แจงนโยบายจากสำนักงานเขตฯ เกี่ยวกับการสอบระดับชาติ o-net, nt, rt การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ รวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียน
ในโอกาสนี้ โรงเรียนบ้านขมิ้น ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง
 
 
ผู้รายงาน: นายธงชัย สัมฤทธิ์รินทร์

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น
จดหมายข่าวบ้านขมิ้น