สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนสังคมพัฒนา : เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

โพสต์เมื่อ : 6 ธ.ค. 2565 เวลา 22:18 น. IP: 61.90.38.114
แชร์ให้เพื่อน

วันอังคาร ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสังคมพัฒนา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย นายเดชา ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนา นายสมใจ จุทาผาด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสังคมพัฒนา นางพิศมัย จงกลกลาง ครูชำนาญการ โรงเรียนสังคมพัฒนา และนางสาววิชชุดา ตรีเนตร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติราชการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4 จำนวน 2 ราย คือ นางธัญญารัตน์ ถิ่นละออ วิชาเอกภาษาอังกฤษ และนางสาวเบญจมาศ จันทร์ประทักษ์ วิชาเอกสังคมศึกษา ด้านการปฏิบัติตนและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายประเมินครบถ้วยทุกองค์ประกอบ ณ โรงเรียนสังคมพัฒนา อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ