สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนสังคมพัฒนา : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์เมื่อ : 8 พ.ย. 2565 เวลา 15:10 น. IP: 118.175.249.105
แชร์ให้เพื่อน

ในวันศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนสังคมพัฒนา นำโดยนายเดชา ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะคุณครูโรงเรียนสังคมพัฒนา ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสังคมพัฒนา ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักใช้ชีวิต ให้มีความสุข หลีกเลี่ยงยาเสพติด มีความรัก ความสามัคคี มีค่านิยมที่พึงประสงค์รักในการทำงาน และรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ