สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

โพสต์เมื่อ : 10 มี.ค. 2565 เวลา 11:15 น. IP: 110.171.131.27
แชร์ให้เพื่อน

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

นางรจนา สังข์ชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษาในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ได้นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) ของโรงเรียนต้นแบบโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ "การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21"

ในโอกาสนี้ โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ กับทางโรงเรียน เพื่อที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ "Active Learning" ในปีการศึกษาต่อไป

 

ผู้รายงาน: นายธงชัย  สัมฤทธิ์รินทร์

โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว