สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

OBCE LINE การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์เมื่อ : 4 มี.ค. 2565 เวลา 11:21 น. IP: 223.206.217.141
แชร์ให้เพื่อน

 วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)
เพื่อเป็นการวัดผล ประเมินผลทักษะทางด้านการอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019