สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โพสต์เมื่อ : 8 ก.พ. 2565 เวลา 15:32 น. IP: 223.24.156.131
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา - นักเรียนชั้นอนุบาล 2 (เกิดปี พ.ศ.2560) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เกิดปี พ.ศ.2558)

โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

                ระดับก่อนประถมศึกษา

                   - นักเรียนชั้นอนุบาล 2 (เกิดปี พ..2560)

                ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

                   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เกิดปี พ..2558)

เปิดรับสมัครนักเรียน ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2565 ที่อาคารอำนวยการโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ในวันและเวลาราชการ

                หลักฐานการรับสมัคร

                   1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน                                             จำนวน 2 ฉบับ

                   2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และผู้ปกครอง                จำนวน 2 ฉบับ

                   3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง                                        จำนวน 2 ฉบับ

                   4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว                           จำนวน 2 รูป

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://facebook.com/baandonumruaschool 

 

ผู้รายงาน: นายธงชัย  สัมฤทธิ์รินทร์

คำบรรยายภาพ