สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการวันวิทย

วันที่โพสต์ 23 ส.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 264 ครั้ง

"แซงบาดาลโมเดล" จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์ 21 ส.ค. 2566 โดย KRU TOPP อ่าน 267 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

วันที่โพสต์ 18 ส.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 161 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 504 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห

วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 360 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบเงินทุนยากจนพิเศษให้กับนักเร

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 306 ครั้ง

โรงเรียนในเครือข่ายแซบาดาลโมเดลจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และ พิธีขึ้นบ้านพ

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย KRU TOPP อ่าน 308 ครั้ง

โรงเรียนในเครือข่ายแซบาดาลโมเดลจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย KRU TOPP อ่าน 305 ครั้ง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นำโดยนางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนถวายเทียนพรรษา ผ

วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 134 ครั้ง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นำโดยนางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์นําคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังขอ

วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 155 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร.10

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 214 ครั้ง

กิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพ

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 131 ครั้ง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับตราพระราชทาน โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐ

วันที่โพสต์ 24 ก.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 134 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2566 โดย ฉัตรลดา ศรีทา อ่าน 117 ครั้ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนในเครื่อข่ายแซงบาดาลโมเดล นำโดย นายเทวิล ศรีสองเมือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่

วันที่โพสต์ 10 ก.ค. 2566 โดย คมกฤษ แดงบุญเรือง อ่าน 130 ครั้ง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้มีกิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนชั่วโมงที่ 5 ทุกวันศุกร์ โดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับการ

วันที่โพสต์ 7 ก.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 165 ครั้ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์นำโดย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมงานมหกรรม

วันที่โพสต์ 7 ก.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 134 ครั้ง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 และได้รับเกียรติบั

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 91 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 8 จาก 17 หน้า

บุคลากร
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
นางพรสวรรค์ กระจาย
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
สิบเอกนิพล จำศรี
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาวสุพรรษา พอลีละ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

MAIN LINK