สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประชุม เชิงปฏิบัติการ ?การสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่ง และการขอมีวิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA)?

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 279 ครั้ง

การประชุม เชิงปฏิบัติการ ?การสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่ง และการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA)?

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 359 ครั้ง

ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 214 ครั้ง

กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ,ไหว้พระ สวดมนต์, มอบนโยบาย

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 294 ครั้ง

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA (Performangce agreement)

วันที่โพสต์ 19 พ.ย. 2564 โดย ณัตติยา ทวยลี อ่าน 351 ครั้ง

การประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 210 ครั้ง

การประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย และการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 362 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ,ไหว้พระ สวดมนต์,รับ มอบนโยบาย

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 263 ครั้ง

การประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (อกศจ.กาฬสินธุ์ ) ครั้งที่ 13/2564

วันที่โพสต์ 15 พ.ย. 2564 โดย ณัตติยา ทวยลี อ่าน 332 ครั้ง

ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 291 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน ?การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา?

วันที่โพสต์ 11 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 306 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงเจตจำนง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่โพสต์ 11 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 306 ครั้ง

การประชุมติดตาม รับชม รายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 325 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการกองทุน "สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 361 ครั้ง

การประชุม พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 372 ครั้ง

กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ,ไหว้พระ สวดมนต์, มอบนโยบาย พร้อมแจ้ง แนวทาง การเป็นข้าราชการที่ดี, แนวปฏิบัติราชการ, แจ้ง การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพ

วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 251 ครั้ง

การประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร สพ

วันที่โพสต์ 28 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 259 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ?

วันที่โพสต์ 27 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 289 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 8 จาก 16 หน้า

MAIN LINK