สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 205 ครั้ง

การประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย และการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 356 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ,ไหว้พระ สวดมนต์,รับ มอบนโยบาย

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 236 ครั้ง

การประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (อกศจ.กาฬสินธุ์ ) ครั้งที่ 13/2564

วันที่โพสต์ 15 พ.ย. 2564 โดย ณัตติยา ทวยลี อ่าน 288 ครั้ง

ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 247 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน ?การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา?

วันที่โพสต์ 11 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 260 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงเจตจำนง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่โพสต์ 11 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 262 ครั้ง

การประชุมติดตาม รับชม รายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 279 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการกองทุน "สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 314 ครั้ง

การประชุม พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 326 ครั้ง

กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ,ไหว้พระ สวดมนต์, มอบนโยบาย พร้อมแจ้ง แนวทาง การเป็นข้าราชการที่ดี, แนวปฏิบัติราชการ, แจ้ง การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพ

วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 229 ครั้ง

การประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร สพ

วันที่โพสต์ 28 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 245 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ?

วันที่โพสต์ 27 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 276 ครั้ง

กิจกรรม เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ,ไหว้พระ สวดมนต์, มอบนโยบาย พร้อมแจ้ง แนวทาง การเป็นข้าราชการที่ดี, แนวปฏิบัติราชการ, แจ้งการปฏิบัติตน ในสถานการณ์การแ

วันที่โพสต์ 26 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 230 ครั้ง

การประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 21 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 326 ครั้ง

พิธีรับเงินพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๑๐

วันที่โพสต์ 19 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 303 ครั้ง

พิธีเปิด โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ด้วยระบบ Vedio Conference

วันที่โพสต์ 13 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 342 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อมอบ นโยบาย,

วันที่โพสต์ 12 ต.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 336 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 7 จาก 14 หน้า

MAIN LINK