สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จดหมายข่าว ฉบับที่4/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 122 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่3/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 126 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่2/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 112 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่1/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 168 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่สอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT: National Test)

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2564 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 612 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่ ๕ / ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิภาพร กั้วมาลา อ่าน 374 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบันที่ ๔/๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิภาพร กั้วมาลา อ่าน 375 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2564 โดย ธิติ ทรงสมบูรณ์ อ่าน 440 ครั้ง

จดหมาายข่าว โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบัยที่ ๓ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิภาพร กั้วมาลา อ่าน 412 ครั้ง

มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียน 2/2563

วันที่โพสต์ 9 มี.ค. 2564 โดย บ้านสี่แยก สมเด็จ อ่าน 536 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 2

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 280 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ฉบับที่ 1

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 193 ครั้ง

ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 9 อำเภอสมเด็จ

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย Administrator อ่าน 209 ครั้ง

ร่วมต้อนรับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย คมกฤษ แดงบุญเรือง อ่าน 174 ครั้ง

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย คมกฤษ แดงบุญเรือง อ่าน 190 ครั้ง

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย คมกฤษ แดงบุญเรือง อ่าน 136 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 6 จาก 6 หน้า

บุคลากร
นายกรชกร ชวติ
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
รก.ผอ.รร.บ้านดงแหลม
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
รก ผอ.รร.บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางอุบล วรนารถ
ผอ.รร.บ้านแก้งกะอาม
- -
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
รก.ผอ.รร.บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.บ้านคำหม่วย
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาว ณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน
ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน์
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นางสาวอรณิชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
รก.ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง)
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านนาทัน

MAIN LINK