สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 180 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ,ไหว้พระ สวดมนต์, มอบนโยบาย พร้อมแจ้ง แนวทาง การเป็นข้าราชการที่ดี,

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 241 ครั้ง

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (อกศจ.กาฬสินธุ์) ครั้งที่ 14/2564

วันที่โพสต์ 20 ธ.ค. 2564 โดย ณัตติยา ทวยลี อ่าน 270 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างมงคลแก่ชีวิตครอบครัว หน้าที่การงาน และส่งเสริมกา

วันที่โพสต์ 17 ธ.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 235 ครั้ง

"การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพศึกษาของสำนักงานเขตพื้น

วันที่โพสต์ 16 ธ.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 271 ครั้ง

การประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 16 ธ.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 163 ครั้ง

?การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRMS)

วันที่โพสต์ 14 ธ.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 211 ครั้ง

ร่วมกิจก รรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ,ไหว้พระ สวดมนต์, มอบนโยบาย

วันที่โพสต์ 13 ธ.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 171 ครั้ง

พิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.กส.3

วันที่โพสต์ 9 ธ.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 249 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการอบบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตร "แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่มุ่งสู่สมรรถนะเฉพาะทางคณิตศาสตร์

วันที่โพสต์ 7 ธ.ค. 2564 โดย ณัตติยา ทวยลี อ่าน 226 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการฌานกิจศพฯ

วันที่โพสต์ 30 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 223 ครั้ง

กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ,ไหว้พระ สวดมนต์ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 29 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 252 ครั้ง

การประชุม เชิงปฏิบัติการ ?การสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่ง และการขอมี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA)?

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 313 ครั้ง

การประชุม เชิงปฏิบัติการ ?การสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่ง และการขอมีวิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA)?

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 236 ครั้ง

การประชุม เชิงปฏิบัติการ ?การสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่ง และการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement: PA)?

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 292 ครั้ง

ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 170 ครั้ง

กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ,ไหว้พระ สวดมนต์, มอบนโยบาย

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 250 ครั้ง

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA (Performangce agreement)

วันที่โพสต์ 19 พ.ย. 2564 โดย ณัตติยา ทวยลี อ่าน 303 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 6 จาก 14 หน้า

MAIN LINK