สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จดหมายข่าว ฉบับที่23/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 364 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่22/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 189 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่21/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 114 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่20/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 107 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่19/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 141 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่18/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 109 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่17/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 115 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่16/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 115 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่15/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 104 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่14/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 115 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่13/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 157 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่12/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 104 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่11/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 99 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่10/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 120 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่9/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 126 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่8/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 142 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่7/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 112 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่6/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 128 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 5 จาก 6 หน้า

บุคลากร
นายกรชกร ชวติ
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
รก.ผอ.รร.บ้านดงแหลม
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
รก ผอ.รร.บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางอุบล วรนารถ
ผอ.รร.บ้านแก้งกะอาม
- -
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
รก.ผอ.รร.บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.บ้านคำหม่วย
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาว ณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน
ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน์
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นางสาวอรณิชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
รก.ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง)
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านนาทัน

MAIN LINK