สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 26 ก.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 126 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ เนื่องใน "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ณ วัดป่าหนองหญ้าปล้องและวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2565 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 132 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนสังคมพัฒนา ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 7 ก.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 174 ครั้ง

โรงเรียนเครือข่ายหนองบัวพัฒนศึกษา : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2565 โดย นางสาววิไลวรรณ โชติเลิศ อ่าน 154 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ(ทบทวนคำปฏิญาณ ? การสวนสนาม) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 267 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2565 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 194 ครั้ง

โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง : กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2565 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 243 ครั้ง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนพิเศษและนักเรียนเรียนรวม

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2565 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 143 ครั้ง

โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2565 โดย พิชัย เรืองจรัส อ่าน 211 ครั้ง

กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 104 ครั้ง

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 224 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 112 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 93 ครั้ง

รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่โดย ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 147 ครั้ง

Along with all the teachers to had an election academic year 2022 activity

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 75 ครั้ง

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 173 ครั้ง

According New HPS Plus HL project out of the 7th Public Health Region

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 123 ครั้ง

กิจกรรมการแข่งขัน Jump Rope Kids สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 85 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 5 จาก 7 หน้า

บุคลากร
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
(รก.) ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
ผอ.รร.หนองบัวกลาง
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
ผอ.รร.หนองโพนสูง
นายฉกาจ ฝางแก้ว
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายบุญโฮม ชัยช่วย
ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

MAIN LINK