สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

?การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำ และอากาศ ทดแทนครูเกษียณ ย้าย และบรรจุใหม่?

วันที่โพสต์ 19 ส.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 146 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (Obec Content Center) ขยายสู่สถานศึกษา

วันที่โพสต์ 18 ส.ค. 2565 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 118 ครั้ง

การดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์

วันที่โพสต์ 16 ส.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 155 ครั้ง

?การประชุมติดตามรับชม รายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอ คอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 135 ครั้ง

พิธีเปิด ?การดำเนินการคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา ๒๕๖๔?

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 194 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชม รายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอ คอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 159 ครั้ง

การประชุมใหญ่สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 202 ครั้ง

โครงการ "พัฒนา ยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดย การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ...จึงรับบริจาคเงินสมทบกองทุน จาก "ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 241 ครั้ง

กิจกรรม ?ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม รับศีล ฟังธรรม

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 163 ครั้ง

"วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

วันที่โพสต์ 1 ส.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 159 ครั้ง

การฌาปนกิจศพ คุณพ่อเหรียญ เงียบสดับ บิดา นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 151 ครั้ง

ประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา กีฑานักเรียน โซน 1 โพน-เนินยาง

วันที่โพสต์ 26 ก.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 133 ครั้ง

พิธี ?ยกเสาเอกเสาโท บ้าน? โครงการ ?พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน สังฆะเพื่อสังคม วัดสว่างคงคา มอบบ้านอบอุ่นในธรรม ๑ อำเภอ ๑ หลัง (หลังที่ ๑๔ อ

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 169 ครั้ง

การประชุม ?ติดตามความก้าวหน้า การนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา? ผ่านระบบ VDO conference โปรแกรม Zoom

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 110 ครั้ง

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 193 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชม รายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอ คอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 175 ครั้ง

พิธี ?ยกเสาเอกเสาโท บ้าน? โครงการ ?พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน สังฆะเพื่อสังคม วัดสว่างคงคา มอบบ้านอบอุ่นในธรรม ๑ อำเภอ ๑ หลัง (หลังที่ ๑๔ อ

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 146 ครั้ง

กิจกรรม เคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์

วันที่โพสต์ 20 ก.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 156 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 5 จาก 21 หน้า

MAIN LINK