สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จดหมายข่าว ฉบับที่42/2564

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 406 ครั้ง

มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์ การแพระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ?กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันที่โพสต์ 7 พ.ค. 2564 โดย กุลธิดา กสิณอุบล อ่าน 527 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่35/2564

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 516 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่33/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 587 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่32/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 515 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่31/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 526 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่30/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 330 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่29/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 411 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่28/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 336 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่27/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 384 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่26/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 316 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่25/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 308 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่24/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 270 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่23/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 384 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่22/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 221 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่21/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 130 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่20/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 124 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่19/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 158 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 4 จาก 6 หน้า

บุคลากร
นายกรชกร ชวติ
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
รก.ผอ.รร.บ้านดงแหลม
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
รก ผอ.รร.บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
นางอุบล วรนารถ
ผอ.รร.บ้านแก้งกะอาม
- -
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
รก.ผอ.รร.บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน์
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นางสาวอรณิชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
รก.ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง)
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านนาทัน

MAIN LINK