สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: กิจกรรม"สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ 2565

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2565 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 188 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองโพนสูง

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2565 โดย สายฝน สวัสเอื้อ อ่าน 94 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองโพนสูง

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2565 โดย สายฝน สวัสเอื้อ อ่าน 125 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองโพนสูง

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2565 โดย สายฝน สวัสเอื้อ อ่าน 71 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองโพนสูง

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2565 โดย สายฝน สวัสเอื้อ อ่าน 119 ครั้ง

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 23 ส.ค. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 193 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมเดินทางไกลสำรวจ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ระดับชั้นอนุบาล

วันที่โพสต์ 23 ส.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 243 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา

วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 167 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 127 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : มอบเงินเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 120 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่โพสต์ 14 ส.ค. 2565 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 109 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่โพสต์ 13 ส.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 175 ครั้ง

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่โพสต์ 13 ส.ค. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 82 ครั้ง

โรงเรียนเครือข่ายหนองบัวพัฒนศึกษา : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 12 ส.ค. 2565 โดย นางสาววิไลวรรณ โชติเลิศ อ่าน 126 ครั้ง

โรงเรียนเครือข่ายหนองบัวพัฒนศึกษา : พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2565 โดย นางสาววิไลวรรณ โชติเลิศ อ่าน 158 ครั้ง

กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 192 ครั้ง

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 198 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: ศึกษาดูงานโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป.กส.2

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2565 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 141 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 4 จาก 7 หน้า

บุคลากร
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
(รก.) ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
ผอ.รร.หนองบัวกลาง
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
ผอ.รร.หนองโพนสูง
นายฉกาจ ฝางแก้ว
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายบุญโฮม ชัยช่วย
ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

MAIN LINK