สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จดหมายข่าว ฉบับที่42/2564

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 176 ครั้ง

มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์ การแพระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ?กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันที่โพสต์ 7 พ.ค. 2564 โดย กุลธิดา กสิณอุบล อ่าน 242 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2564 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 443 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2564 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 351 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมือจัดเตรียมสถานที่ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2564 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 408 ครั้ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่โพสต์ 3 เม.ย. 2564 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 508 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ปรับภูมิทัศน์สนามและรอบอาคาร

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2564 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 456 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่35/2564

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 284 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่33/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 304 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่32/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 222 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่31/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 252 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่30/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 112 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่29/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 180 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่28/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 164 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่27/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 212 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่26/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 134 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่25/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 202 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่24/2564

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย จันทรวิมล นัสดา อ่าน 157 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 3 จาก 5 หน้า

บุคลากร
นายกรชกร ชวติ
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
รก.ผอ.รร.บ้านดงแหลม
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
รก ผอ.รร.บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางอุบล วรนารถ
ผอ.รร.บ้านแก้งกะอาม
- -
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
รก.ผอ.รร.บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.บ้านคำหม่วย
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาว ณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน
ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน์
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นางสาวอรณิชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
รก.ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง)
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านนาทัน

MAIN LINK