สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2567 โดย เยาวเรศ เสนากิจ อ่าน 159 ครั้ง

ทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 94 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT:National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 95 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และหอโหวดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 151 ครั้ง

ร่วมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2567 และโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2567 ณ จุดชมวิวผาเสวย

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 124 ครั้ง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทางพุท

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 122 ครั้ง

แนะแนวศึกษาต่อจากโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 98 ครั้ง

รับการนิเทศ โดยกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 88 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 78 ครั้ง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 90 ครั้ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 3103 ผู้นำในศตวรรษที่ 21 หมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธรรมาภิบาล โ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 95 ครั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม ภาคเช้ากิจการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 75 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม นำโดย พล.ต. ชยุตรา เสริมสุข ผอ.ส

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 94 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 2003 การปรับเปลี่ยนเจตคติและความเชื่อ หมวดวิชาที่ 2 จิต

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 85 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 2001 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ หมวดวิชาที่ 2 จิตวิทยาความมั่นคง

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 101 ครั้ง

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย "วินัยและการรักษาวินัยจราจร"

วันที่โพสต์ 13 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 105 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ และสถานศึกษา ร่วมขับเคลื่อนร่วมวางแผ

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 152 ครั้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 2002 การ

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 96 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 3 จาก 17 หน้า

บุคลากร
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
นางพรสวรรค์ กระจาย
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
สิบเอกนิพล จำศรี
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาวสุพรรษา พอลีละ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

MAIN LINK