สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายฯ แก่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์ 21 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 85 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและตัวชี้วัด เพื่อพิจารณากลั่งกรองการย้าย ของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันที่โพสต์ 18 เม.ย. 2565 โดย ณัตติยา ทวยลี อ่าน 261 ครั้ง

กิจกรรม ?อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย? เสริมสร้างความรัก สามัคคี คุณธรรม ..."ประเพณี สงกรานต์".

วันที่โพสต์ 12 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 110 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบนโยบายจุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับการประเมินผลการขับเตลื่อนนโยบาย

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 59 ครั้ง

ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ , นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ และรับการประเมิน และรับนโยบายฯ จา

วันที่โพสต์ 6 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 96 ครั้ง

?การประชมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ? ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลาขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะผู้บริหาร

วันที่โพสต์ 6 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 55 ครั้ง

การดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระสวดมนต์

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 100 ครั้ง

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) และเกณฑ์การประเมินตนเองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 38 ครั้ง

ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระสวดมนต์

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 87 ครั้ง

ประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2565 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 100 ครั้ง

?การประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 78 ครั้ง

พิธี เปิดร้านกาแฟ "Cooffice Of Smile@Kalasin 3 และ One Stop Service สพป. กาฬสินธุ์ 3"

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 210 ครั้ง

การดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 20 มี.ค. 2565 โดย ณัตติยา ทวยลี อ่าน 224 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 92 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

วันที่โพสต์ 17 มี.ค. 2565 โดย ณัตติยา ทวยลี อ่าน 200 ครั้ง

การประชุม ?ติดตาม การประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕? เพื่อมอบหมายผู้รั

วันที่โพสต์ 17 มี.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 69 ครั้ง

การประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.ฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 17 มี.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 64 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2565 โดย ณัตติยา ทวยลี อ่าน 59 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 3 จาก 16 หน้า

MAIN LINK