สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ให้เกียรติร่วม การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านโจดนาตาล

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 102 ครั้ง

การประชุม ติดตามรับชมรายการ "พุธเข้า ข่าว สพฐ."

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 39 ครั้ง

ศึกษาดูงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 194 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? และเป็นประธานการประชุม ผู้บริหารและบุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 166 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 136 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 154 ครั้ง

การประชุมชี้แจงและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานข้บเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ?การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมื

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 136 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 136 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 151 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 122 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 80 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 75 ครั้ง

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.กาฬสืนธุ์ เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 10 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 208 ครั้ง

ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3,ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ. สพป.กส.3 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย, แนวทางการจัดการเรียนการสอน, ปรึกษาหารือ,รับทราบปัญหา

วันที่โพสต์ 10 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 192 ครั้ง

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรับ

วันที่โพสต์ 4 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 224 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน ?สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 16? ณ รร.ชุมชนยอดแก่

วันที่โพสต์ 4 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 136 ครั้ง

ให้การต้อนรับ คณะกรรมการฯ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

วันที่โพสต์ 4 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 125 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย, การจัดการเรียนการสอน หารือปัญหาจ้อราชการ พบปะ ให้กำลังใจ คณะครู

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 127 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 3 จาก 5 หน้า

MAIN LINK