สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สุเมธ ปาละวงษ์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 87 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

วันที่โพสต์ 29 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 73 ครั้ง

ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา

วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 104 ครั้ง

ให้เกียรติเป็นประธาน การฌาปนกิจศพ คุณพ่อลี ลาโรจน์ บิดา น.ส.ลำใย ลาโรจน์

วันที่โพสต์ 16 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 147 ครั้ง

พิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลฯ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

วันที่โพสต์ 16 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 141 ครั้ง

สืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์ ๒๕๖๔" ณ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 12 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 154 ครั้ง

วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 112 ครั้ง

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ?กีฬาวันครู 2021?

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 187 ครั้ง

การประชุมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการบริหารจัดการองค์กร

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 94 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 108 ครั้ง

ให้เกียรติร่วม การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านโจดนาตาล

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 97 ครั้ง

การประชุม ติดตามรับชมรายการ "พุธเข้า ข่าว สพฐ."

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 34 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? และเป็นประธานการประชุม ผู้บริหารและบุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 159 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 129 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 151 ครั้ง

การประชุมชี้แจงและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานข้บเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ?การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมื

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 133 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 132 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 146 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 3 หน้า