สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านคำพิมูล : มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2567 โดย นายกวิน นามุลทา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 อ่าน 102 ครั้ง

ทุนการศึกษา(จากกองุทนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)กสศ.

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 79 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 68 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2566 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 178 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อฉบับที่ 15/2566

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2566 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 137 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 19 ธ.ค. 2566 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 158 ครั้ง

กีฬาภายในโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม

วันที่โพสต์ 14 ธ.ค. 2566 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 110 ครั้ง

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ที่ยังยืน

วันที่โพสต์ 14 ธ.ค. 2566 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 178 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 8 ธ.ค. 2566 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 154 ครั้ง

การจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย นายพิพัฒน์พงษ์ แก้วคำจันทร์ อ่าน 68 ครั้ง

กิจกรรมลอยกระทง โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2566 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 65 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 21 พ.ย. 2566 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 193 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อฉบับที่ 12/2566

วันที่โพสต์ 11 พ.ย. 2566 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 118 ครั้ง

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน2/2566

วันที่โพสต์ 30 ต.ค. 2566 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 106 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 235 ครั้ง

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA (Performance Agreement)?

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย นายพิพัฒน์พงษ์ แก้วคำจันทร์ อ่าน 225 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา (กต.ป.น.)

วันที่โพสต์ 16 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม อ่าน 271 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม เรื่อง การประเมินผลการ พัฒนางานตามข้อตกลง PA

วันที่โพสต์ 16 ก.ย. 2566 โดย โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม อ่าน 205 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 12 หน้า

บุคลากร
นายพรชัย เทศารินทร์
ผอ.รร.บ้านหนองม่วง
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์
ผอ.รร.ชุมชนโพนพิทยาคม
นายลิขิต เวงวิถา
ผอ.รร.บ้านดงสวนพัฒนา
นางวันธะนา ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.ชุมชนหนองยางวิทยาคม
นายวิชชากร ทานาศรี
ผอ.รร.บ้านโพนแพง
นางแววตา ไชยขันธ์
ผอ.รร.คำม่วงจรัสวิทย์
นายชัชวาลย์ นาชัยฤทธิ์
ผอ.รร.บ้านเก่าเดื่อ
นายครรชิต โชติจำลอง
ผอ.รร.บ้านคำพิมูล
นายกิตยากร มังคะรัตน์
ผอ.รร.บ้านโจดนาตาล
นายศิติชัย วันตะโพธิ์
ผอ.รร.บ้านนาบอน
นายนิกร เชยชมศรี
ผอ.รร.บ้านโนนค้อ
นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม
ผอ.รร.บ้านหนองสระพัง
นายสุพัฒน์ สารพันธ์
ผอ.รร.คำเมยราษฎร์พัฒนา
นายกิติพงศ์ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านดินจี่
นางวาสนา ดอนศิลา
ผอ.รร.นักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม)
นายโกเมน ประทุมขำ
ผอ.รร.นาทันวิทยา
นายเดชศักดา เทศารินทร์
ผอ.รร.สูงเนินวิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง
นายวิมล ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.บ้านนาไร่เดียว
นางนัฐกุล นรทัต
ผอ.รร.หนองซองแมวผดุงวิทย์
นายเสฏฐวุฒิ ศรีเดช
ผอ.รร.ทุ่งคลองวิทยา

MAIN LINK