สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

เปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 38 ครั้ง

เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 31 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 26 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 41 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2567

วันที่โพสต์ 17 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 46 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2567

วันที่โพสต์ 17 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 37 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3304 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธรรมาภิบาล โดย

วันที่โพสต์ 26 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 122 ครั้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3302 การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ หมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธร

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 131 ครั้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3201 แนวคิดหลักการ องค์ประกอบ หลักธรรมาภิบาล หมวด

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 128 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3102 ทักษะการโค้ช ( Coaching Skill ) หมวดวิชาที่ 3 ผ

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 161 ครั้ง

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 2006 การนำเสนอแผนการรณรงค์การปฎิบัติการจิตวิทยา โดย พล

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 121 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบ ใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) และสำเร็จการศึกษาระดับ

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 128 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 เข้าฟังบรรยายและเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา"เปิดโลกสร้างพลังงา

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 162 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 เข้าฟังบรรยายและเยี่ยมชมกิจการกองทัพภาคที่ 2 "ทุกความเสียสละทุกหยาดเหงื่อ

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 86 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. พ.ศ. 2567 ซึ่งวันนี้

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 120 ครั้ง

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 124 ครั้ง

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 148 ครั้ง

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT:National Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 29 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 156 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 17 หน้า

บุคลากร
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
นางพรสวรรค์ กระจาย
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
สิบเอกนิพล จำศรี
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาวสุพรรษา พอลีละ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

MAIN LINK