สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมงานวันครู ปีพ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 15 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 64 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 26 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 37 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นิเทศ ประเมินผล ก.ต.ป.น.

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 89 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 21 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.กส ๓

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 32 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 52 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 22 ครั้ง

เมืองนามนเกมส์

วันที่โพสต์ 26 ธ.ค. 2565 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 53 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม พิธีเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด สพป. กส.๓

วันที่โพสต์ 22 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 60 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมอบรมสัมมนาโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่โพสต์ 22 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 26 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้ครู

วันที่โพสต์ 16 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 42 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมทัศนศึกษา

วันที่โพสต์ 16 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 30 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การแข่งขันกีฬากลุ่มอำเภอนามน

วันที่โพสต์ 13 ธ.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 77 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ฉบับที่ ๖

วันที่โพสต์ 8 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 75 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดงานกีฬากลุ่มโรเงรียนอำเภอนามน ปีพ.ศ.๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 7 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 52 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 69 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 7 หน้า

บุคลากร
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
(รก.) ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
ผอ.รร.หนองบัวกลาง
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
ผอ.รร.หนองโพนสูง
นายฉกาจ ฝางแก้ว
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายบุญโฮม ชัยช่วย
ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

MAIN LINK