สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 174 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวี

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2565 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 275 ครั้ง

การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2565 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 160 ครั้ง

การประชุมพิเศษการจัดกิจกรรมวันครู

วันที่โพสต์ 19 ธ.ค. 2565 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 186 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาวี นิเทศภายในสถานศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 19 ธ.ค. 2565 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 193 ครั้ง

มหกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "เมิงเขาวงเกมส์"วั

วันที่โพสต์ 8 ธ.ค. 2565 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 237 ครั้ง

กิจกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอเขาวง

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2565 โดย นางสุณันธา พลขยัน อ่าน 436 ครั้ง

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2565

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2565 โดย นางสุณันธา พลขยัน อ่าน 292 ครั้ง

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2565 โดย นางสุณันธา พลขยัน อ่าน 298 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2565 โดย นางสุณันธา พลขยัน อ่าน 581 ครั้ง

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวเทียนทอง ดีรักษา อ่าน 306 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวเทียนทอง ดีรักษา อ่าน 363 ครั้ง

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2565 โดย สศิพร ลวงงาม อ่าน 589 ครั้ง

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสารดำเนินการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2564 โดย สศิพร ลวงงาม อ่าน 783 ครั้ง

ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อำเภอเขาวง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย Administrator อ่าน 480 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศการศึกษ (ก.ต.ป.น.) โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร

วันที่โพสต์ 6 ก.พ. 2564 โดย สศิพร ลวงงาม อ่าน 432 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 2 หน้า

บุคลากร
นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์
ผอ.รร.กุดสิมวิทยาสาร
นายสมสนิท หาศิริ
ผอ.รร.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
นายณรงค์ศักดิ์ โพนตุแสง
ผอ.รร.บ้านโพนนาดี
นางเนตรนภา รองจัตุ
ผอ.รร.บ้านส้มป่อย
นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
ผอ.รร.หนองแสงถวิลราษฎร์
นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
ผอ.รร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
นายศิริชัย ศรีหาตา
ผอ.รร.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
นายตุระชัย ศรีหริ่ง
ผอ.รร.บ้านดงหมู
นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย
ผอ.รร.บ้านโพธิ์ไทร
น.ส.ณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน
ผอ.รร.บ้านนาวี
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
ผอ.รร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
นางสาวอุลัยพร เรืองชัย
ผอ.รร.บ้านโพนสวาง
นายชัชชัย อุปสรรค์
ผอ.รร.บ้านหนองผือ
นางจันสุดา เผือดผุด
ผอ.รร.โคกมะลิวิทยา

MAIN LINK