สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 106 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 51 ครั้ง

โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร.จัดกิจกรรมวันคริสมาสวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 110 ครั้ง

กิจกรรมบุญกองข้าวโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 3 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 122 ครั้ง

กีฬาสีภายในโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 3 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 80 ครั้ง

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 4 ธ.ค. 2566 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 156 ครั้ง

กิจกรรมวันลอยกระทงโรงเรียนบ้านนาคู

วันที่โพสต์ 30 พ.ย. 2566 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 152 ครั้ง

รองฯ ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.จิราภรณ์พอศรี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตาแหน่ง ผอ.รร.บ้านนาคู

วันที่โพสต์ 11 พ.ย. 2566 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 140 ครั้ง

การเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 196 ครั้ง

โรงเรียนนางามวิทยาจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. 2566

วันที่โพสต์ 13 พ.ค. 2566 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 169 ครั้ง

โรงเรียนนางามวิทยาร่วมงานวันครู 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 241 ครั้ง

กิจกรรมสอบชิงทุนการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 235 ครั้ง

กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 171 ครั้ง

โรงเรียนนางามวิทยา กิจกรรม Merry Christmas&happy new year 2023

วันที่โพสต์ 4 ม.ค. 2566 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 201 ครั้ง

โรงเรียนโคกนาดี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่โพสต์ 6 ก.ค. 2565 โดย โรงเรียนโคกนาดี กลุ่ม 2 อ่าน 406 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวเทียนทอง ดีรักษา อ่าน 436 ครั้ง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาคูเข้าสุ่มตรวจ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2564 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 296 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่โพสต์ 1 ส.ค. 2564 โดย ธีรสา เหลาแหลม อ่าน 866 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นายประภาส ละราคี
ผอ.รร.บ้านวังเวียง
นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์
ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว
นายมนัส จำเริญเจือ
ผอ.รร.บ้านม่วงกุล
นายเสถียร พลขยัน
ผอ.รร.บ้านชาด
น.ส.มงกุฏ ประครองสุข
ผอ.รร.นางามวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านจอมศรี
นายจุมพล วงศ์ษร
ผอ.รร.บ้านจาน
นายอภิรัฐ เจาะจง
ผอ.รร.บ้านน้ำปุ้น
น.ส.สุจิตรา ศรีเสน
ผอ.รร.โคกนาดี
นางปาริชาติ ยุระพันธ์
ผอ.รร.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
นายสุชาติ เทียมทัน
(รก.) ผอ.รร.บ้านพรหมสว่าง
นายมงคล ญาติสังกัด
ผอ.รร.บ้านโนนศาลา
นายดุสิต ตาลวงค์
ผอ.รร.สามเพื่อนพัฒนา
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองห้าง
นางวันเพ็ญ ถวิลการ
ผอ.รร.บ้านนากุดสิม
นางสาวนริศรา หาชื่น
ผอ.รร.รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.บ้านนาคู
นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร
ผอ.รร.หินลาดนารายณ์สาร
นายประเด็น ชมพุด
ผอ.รร.บ้านนากระเดา
นางสายัญ พิมพ์สวัสดิ์
รก.ผอ.รร.นาสีนวลวิทยา

MAIN LINK