สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

คณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่โพสต์ 7 มิ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 40 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

วันที่โพสต์ 2 มิ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 37 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม กลุ่มงาน ในสังกัด

วันที่โพสต์ 1 มิ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 44 ครั้ง

การประชุมผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4/2564 ใ

วันที่โพสต์ 1 มิ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 28 ครั้ง

สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วม กิจกรรม การแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่โพสต์ 1 มิ.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 43 ครั้ง

การประเมินจากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

วันที่โพสต์ 14 พ.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 69 ครั้ง

เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ร่วมประชาพิจารณ์ร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ว่าด้วยกลุ่

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 114 ครั้ง

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 93 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

วันที่โพสต์ 29 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 79 ครั้ง

ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา

วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 112 ครั้ง

ให้เกียรติเป็นประธาน การฌาปนกิจศพ คุณพ่อลี ลาโรจน์ บิดา น.ส.ลำใย ลาโรจน์

วันที่โพสต์ 16 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 162 ครั้ง

พิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลฯ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

วันที่โพสต์ 16 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 146 ครั้ง

สืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์ ๒๕๖๔" ณ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 12 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 161 ครั้ง

ผลงานทางวิชาการ เรื่องชุดฝึกทักษะสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2564 โดย Administrator อ่าน 100 ครั้ง

วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 119 ครั้ง

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ?กีฬาวันครู 2021?

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 194 ครั้ง

การประชุมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการบริหารจัดการองค์กร

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 101 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 116 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 5 หน้า

MAIN LINK