สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 623 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 561 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 426 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ,ประชุม, มอบนโยบายรับทราบปัญหา, พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัด

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 438 ครั้ง

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.กาฬสืนธุ์ เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 10 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 762 ครั้ง

ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3,ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ. สพป.กส.3 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย, แนวทางการจัดการเรียนการสอน, ปรึกษาหารือ,รับทราบปัญหา

วันที่โพสต์ 10 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 757 ครั้ง

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรับ

วันที่โพสต์ 4 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 729 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน ?สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 16? ณ รร.ชุมชนยอดแก่

วันที่โพสต์ 4 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 486 ครั้ง

ให้การต้อนรับ คณะกรรมการฯ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

วันที่โพสต์ 4 มี.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 467 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย, การจัดการเรียนการสอน หารือปัญหาจ้อราชการ พบปะ ให้กำลังใจ คณะครู

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 573 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย, การจัดการเรียนการสอน พบปะ ให้กำลังใจคณะครู กลุ่มสถานศึหษาที่ 6

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 283 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการฌาปนกิจศพคุณตาอุดร ไชยสิงห์ บิดา นายประพันธ์ศักดิ์. ไชยสิงห์ ผอ.รร.กุดสิมวิทยาสาร

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 343 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนฯ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 331 ครั้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศให้คำปรึกษาฯ และกำหนดปฏิทินการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถ

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 197 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2564

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 156 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2564

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 167 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 134 ครั้ง

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย ชญาภรณ์ บาลศรี อ่าน 227 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 16 จาก 17 หน้า

MAIN LINK